Εσφαλμένος υπολογισμός χιλιοστών

Σύνδεση στο online σύστημα Σύνδεση στο online σύστημα
Toggle Bar

Έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο τρόπος ο οποίος υπολογίζονται τα κοινόχρηστα και επιμερίζονται στους συνιδιοκτήτες είναι λανθασμένος. Εδώ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί μια τέτοια κατάσταση και να αποφευχθούν οι τυχόν παρεξηγήσεις.

Κάθε διαμέρισμα έχει βάσει της σύστασης κάποιο ποσοστό τοις χιλίοις συμμετοχή εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο επί του οποίου κείται η πολυκατοικία, και κάποιο ποσοστό συμμετοχής τοις χιλίοις στις δαπάνες κοινοχρήστων. Πλην όμως πολλές φορές παρατηρείται το εξής φαινόμενο: ενώ σε κάθε διαμέρισμα επιμερίζεται κάποιο ποσοστό τοις χιλίοις για συμμετοχή π.χ. στις κοινόχρηστες δαπάνες, το άθροισμα των χιλιοστών του συνόλου των διαμερισμάτων τυγχάνει να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 1.000! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση της συστάσεως (δια συμβολαιογραφικού εγγράφου) ώστε να λάβει χώρα ο σωστός υπολογισμός κι ακολούθως επιμερισμός. Σημειωτέον ότι για την εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση γενικής συνέλευσης (συνήθως απαιτείται πλήρης απαρτία και ομόφωνη απόφαση ή τουλάχιστον αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία). Πάντως προ οιασδήποτε εκ των ως άνω ενεργειών, καλό θα ήταν να ανατίθεται σε κάποιον δικηγόρο να ελέγξει στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο εάν όντως δεν έχει λάβει χώρα τροποποίηση προς το ορθό της σύστασης, καθόσον πολλές φορές, κυρίως όταν την ανέγερση πολυκατοικίας έχουν αναλάβει εργοληπτικές εταιρείες επί αντιπαροχής, οι τελευταίες έχουν δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως της σύστασης, με αποτέλεσμα οι λοιποί συνιδιοκτήτες να μην έχουν λάβει γνώση αυτής.

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία ΟΡΓΑΝΩΣΗ με έδρα την Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής διαχείρισης πολυκατοικιών τα τελευταία 30 χρόνια καλύποτντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων που βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία και διαβίωση των ενοίκων.

ΕΣΠΑ

GR e bannerespaEΤΠΑ120X60

Search